Riesenslalom

Foto: Roman Knopf | Rider: Matthias Böhl von SkiBo Tours & Sports